Vzdělávání pro školy i rodiny
Hiearchie článků
Archiv uskutečněných akcí

Chcete-li zobrazit bližší informace o akci, klikněte na její název.

Konference

Celostátní konference 5. 10. 2016: Efektivní příprava na povinný poslední ročník předškolního vzdělávání

 • Jednalo se o první celostátní konferenci organizovanou institucí Vzdělávání pro školy i rodiny.
 • Věnovala se vysoce aktuálnímu tématu povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání.
 • Ohlédnutí za konferencí naleznete zde.

Celostátní konference 29. 11. 2016: Efektivní příprava na povinný poslední ročník předškolního vzdělávání

 • Vzhledem k velkému úspěchu předchozí konference byl vypsán ještě jeden termín.

Celostátní konference 20. 3. 2017: Docházka dětí mladších 3 let do mateřské školy – problém, anebo výzva?

 • Jarní konference se věnovala mimo jiné tématu docházky dětí mladších 3 let do MŠ.
 • Akce opět sklidila velký úspěch a odehrála se v naplněném sále.
 • Ohlédnutí za konferencí naleznete zde.

Celostátní konference 9. 10. 2017: Řízení mateřské školy jazykem zákonů a vyhlášek

 • První říjnová konference se věnovala legislativní tématice.

Celostátní konference 30. 10. 2017: Jak přistupovat k dětem s vývojovými poruchami a logopedickými vadami?

 • Druhá z podzimních konferencí byla zaměřena na přístup k dětem s vývojovými poruchami a logopedickými vadami.

 

Semináře

Seminář 7. 11. 2016: Interaktivní čtení

 • Na tomto semináři přednášela lektorka Mgr. Šárka Kociánová o metodě interaktivního čtení.

Seminář 23. 2. 2017: Aktuální legislativní změny v předškolním vzdělávání

 • Pro velký zájem o legislativní tématiku jsme v únoru připravili seminář zaobírající se aktuálními změnami.
 • Seminář vedený lektorkou Mgr. Pavlou Katzovou se uskutečnil v plné aule ZŠ pro zrakově postižené v Praze.
 • O seminář byl velký zájem, a tak jsme jej zopakovali ještě na podzim, 22. září 2017

Seminář 5. a 6. 4. 2017: Školní řád – jedin(ečn)á ochrana ředitelky

 • Seminář zaměřený na tvorbu školního řádu vedla lektorka Jarmila Kotrbová.
 • O tento seminář byl obrovský zájem, a tak jsme nakonec museli uskutečnit dvě konání, aby se dostalo na všechny zájemce. 
 • I tento seminář se dočkal podzimního opakování. To se konalo v Praze 23. listopadu 2017.

Seminář 10. 5. 2017: Manuál začínající ředitelky mateřské školy

 • Květnovým seminářem prováděla začínající ředitelky lektorka Mgr. Ludmila Šprachtová.
 • Seminář byl akreditovaný MŠMT.
 • Seminář jsme zopakovali i na podzim, 25. září 2017.

Odborný seminář: Efektivní využití paměťových technik a koncentračních cvičení ve výuce

 • Tento odborný seminář zaměřený na rozvoj soft skills měl premiéru 28. listopadu 2017.
 • Seminář má akreditaci MŠMT.

 

Ostatní

Workshop 20. 2. 2017: Trénování paměti a mozkový jogging pro učitele

 • Workshop zaměřený na rozvoj paměti vedly lektorky Ing. Danuše Steinová a Mgr. et Mgr. Alice Pospíšilová.

Ochutnávka paměťového tréninku 14. a 15. 3. 2017

 • V rámci Národního týdne ténování paměti jsme ve spolupráci s Českou společností pro trénování paměti a mozkový jogging uskutečnili dva paměťové tréninky.
 • Ukázkové 90minutové lekce vedené Mgr. Šárkou Kociánovou byly zcela zdarma.