Vzdělávání pro školy i rodiny
Vítejte

Vážení přátelé,

srdečně vás vítám na stránkách projektu Vzdělávání pro školy i rodiny, instituce s akreditací MŠMT ČR.

Mgr. Šárka Kociánová

Odborný akreditovaný seminář: Pracovněprávní povinnosti ředitelů škol

Na nové konání semináře, který se v loňském školním roce pro velký zájem odehrál hned třikrát, se můžete těšit ve dvou termínech, a sice ve čtvrtek 26. září 2019 a v pátek 25. října 2019. Vzdělávací program vás seznámí nejen s povinnostmi v oblasti pracovního práva, jimž jako ředitel školy musíte dostát, ale mimo jiné též detailně a v konkrétních příkladech probere problematiku PHmax, a to pod vedením zkušeného a erudovaného lektora Mgr. Pavla Zemana.

Odborný akreditovaný seminář: Školní řád – jedin(ečn)á ochrana ředitelky MŠ

Jak vytvořit, ošetřit a pravidelně aktualizovat mimořádně důležitý dokument, který dokáže poskytnout spolehlivou ochranu jak ředitelce či řediteli MŠ, tak pedagogickým pracovníkům, se dozvíte na oblíbeném, prakticky vedeném a relevantními informacemi nabitém semináři, který se uskuteční ve čtvrtek 10. října 2019 v Praze. Těšit se můžete na zkušenou a energickou lektorku Jarmilu Kotrbovou, jejíž ředitelská kariéra trvala více než tři dekády.

Odborný akreditovaný seminář: Strategie řízení a vedení mateřské školy

Ve středu 2. října 2019 si nenechte ujít interaktivně vedený seminář věnující se typologii ředitelů MŠ, hlavním kompetencím a povinnostem při řízení školy, vedení zaměstnanců a komunikaci se zřizovatelem. Neopomíjí ani důležitou oblast motivace, mentoringu a koučinku. Seminář povede Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic.


Odborný akreditovaný seminář: Manuál začínající ředitelky mateřské školy

 

 

Jak pro ředitelky a ředitele MŠ, tak pro jejich zástupkyně a zástupce je určen akreditovaný seminář, v rámci něhož se s vámi o své bohaté profesní zkušenosti z praxe trvající bezmála tři dekády podělí vaše bývalá kolegyně Mgr. Ludmila Šprachtová. Seminář, díky němuž získáte jistotu, že neopomenete žádnou z klíčových povinností řídicí působnosti, se uskuteční ve středu 25. září 2019.


Odborný seminář s akreditací MŠMT: Kvalitní stravovací a pohybový režim jako součást prevence syndromu vyhoření u pedagogů

Tento seminář proběhl 6. června 2019. Těšíme se na vás na některé z příštích vzdělávacích akcí.