Vzdělávání pro školy i rodiny
Vítejte

Vážení přátelé,

srdečně vás vítám na stránkách projektu Vzdělávání pro školy i rodiny, instituce s akreditací MŠMT ČR.

Mgr. Šárka Kociánová

Ochutnávka paměťového tréninku zcela zdarma 13. a 14. března
Srdečně zveme na 90minutové ukázky paměťového tréninku, které se konají v rámci Národního týdne trénování paměti, jejž vyhlašuje Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging. Zavítat na ně můžete do pražské ZŠ pro zrakově postižené.
Celostátní konference s akreditací MŠMT: Docházka dětí mladších 3 let do MŠ – problém, anebo výzva?
V pondělí 14. května 2018 se ve spolupráci s odborem školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic uskuteční 2. kolo celostátní konference zabývající se velice zásadní, aktuální a hojně diskutovanou tematikou.
Celostátní konference s akreditací MŠMT: Řízení mateřské školy jazykem zákonů a vyhlášek – aktuálně v roce 2018
Pravidelná jarní celostátní konference pro ředitelky a ředitele mateřských škol, na jejímž programu je řešení nových, problematických či nejasných bodů v oblasti (nejen) školské legislativy, je přichystána na pondělí 19. března 2018. Nenechte si ji ujít!
Odborný seminář s akreditací MŠMT: Efektivní využití paměťových technik a koncentračních cvičení ve výuce
Tento seminář proběhl 28. listopadu 2017. Těšíme se na vás na některé z příštích akcí.
Odborný seminář s akreditací MŠMT: Školní řád – jedin(ečn)á ochrana ředitelky
Tento seminář proběhl 23. listopadu 2017. Těšíme se na vás na některé z příštích akcí.