Vzdělávání pro školy i rodiny
Vítejte

Vážení přátelé,

srdečně vás vítám na stránkách projektu Vzdělávání pro školy i rodiny, instituce s akreditací MŠMT ČR.

Mgr. Šárka Kociánová

Odborný akreditovaný seminář: Pracovněprávní povinnosti ředitelů škol

Na nové konání semináře, který se v loňském školním roce pro velký zájem odehrál hned třikrát, se můžete těšit ve dvou termínech, a sice ve čtvrtek 26. září 2019 (seminář již proběhl) a v pátek 25. října 2019. Vzdělávací program vás seznámí nejen s povinnostmi v oblasti pracovního práva, jimž jako ředitel školy musíte dostát, ale mimo jiné též detailně a v konkrétních příkladech probere problematiku PHmax, a to pod vedením zkušeného a erudovaného lektora Mgr. Pavla Zemana.

Celostátní akreditovaná konference pro ředitelky a ředitele MŠ: Jak zajistit optimální fungování klíčových oblastí a procesů v MŠ

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 se můžete těšit na tradiční konferenci pro ředitelky a ředitele mateřských škol a předškolních zařízení, tentokrát v netradičním, nicméně malebném prostředí Hlubočepského zámečku. Program konference s akreditací MŠMT mapuje klíčové oblasti řídicí působnosti, které jsou stěžejní pro zajištění zdárného vzdělávacího procesu. Zároveň upozorňuje na nejčastější pochybení či nedostatky v dané oblasti a nabízí tipy na jejich vyhodnocení, řešení a vhodné ošetření.


Odborný akreditovaný seminář: Strategie řízení a vedení mateřské školy

Ve středu 2. října 2019 si nenechte ujít interaktivně vedený seminář věnující se typologii ředitelů MŠ, hlavním kompetencím a povinnostem při řízení školy, vedení zaměstnanců a komunikaci se zřizovatelem. Neopomíjí ani důležitou oblast motivace, mentoringu a koučinku. Seminář povede Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic.


Odborný akreditovaný seminář: Manuál začínající ředitelky mateřské školy

 

 

Seminář se uskutečnil 25. září 2019. Těšíme se na vás na některé z příštích akcí.


Odborný seminář s akreditací MŠMT: Kvalitní stravovací a pohybový režim jako součást prevence syndromu vyhoření u pedagogů

Tento seminář proběhl 6. června 2019. Těšíme se na vás na některé z příštích vzdělávacích akcí.