Vzdělávání pro školy i rodiny
Vítejte

Vážení přátelé,

srdečně vás vítám na stránkách projektu Vzdělávání pro školy i rodiny, instituce s akreditací MŠMT ČR.

Mgr. Šárka Kociánová

Interaktivní seminář s akreditací MŠMT: Efektivní využití paměťových technik a koncentračních cvičení ve výuce

http://vzdelavameskoly.cz/images/brain-web.jpg

Přijměte pozvání na zajímavý, interaktivně vedený seminář, který pomůže zefektivnit a zatraktivnit výuku, inspirovat vás i vaše svěřence k dobrodružné cestě za taji mozku a paměti s cílem využít co nejvíce z jejich nekonečné kapacity. Seminář se odehraje ve středu 14. listopadu 2018 pod vedením Mgr. Šárky Kociánové, certifikované trenérky paměti I. stupně, v aule pražské ZŠ pro žáky s poruchami zraku.

 


Celostátní konference s akreditací MŠMT: Ředitel školy – jeho klíčové povinnosti, kompetence a role

V pondělí 22. října 2018 chystáme akreditovanou celostátní konferenci, která je určena ředitelům všech typů a stupňů škol a jejich zástupcům. Bohatý program s šesti přednáškami mapuje jednotlivé složky řídicí, manažerské, leaderovské, organizační, psychologické, pedagogické i osobnostně rozvojové práce, již musí zastat ředitel školy a školského zařízení. Z této nelehké pozice plynou jak důležité povinnosti, tak i jisté pravomoci, které je nezbytné v určitých situacích uplatňovat. Zkušení přednášející proto doporučí efektivní postupy a řešení umožňující na daném postu obstát co nejlépe bez zbytečných časových i psychických ztrát.   


Odborný seminář: Řízení ZŠ a SŠ ve světle platné legislativy

V pátek 12. října 2018 provede ředitele základních a středních škol (i jejich zástupce) legislativním labyrintem oblíbená a navýsost erudovaná lektorka Mgr. Pavla Katzová, právnička věnující se dlouhodobě oblasti školství, bývalá vrchní ředitelka sekce legislativy a práva MŠMT, která v současné době působí jako tajemnice a místopředsedkyně Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Záludnosti diktované školským zákonem, správním řádem, občanským zákoníkem i dalšími souvisejícími předpisy pro vás po účasti na našem semináři přestanou být noční můrou.


Akreditovaná konference pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ: Nebojte se experimentovat aneb Zážitková pedagogika v praxi

Přijměte pozvání na zážitkovou konferenci s akreditací MŠMT, která je určena pedagogům mateřských a 1. stupně základních škol. Akce se koná v inspirativních prostorách libereckých science center iQPARK a iQLANDIA v pondělí 15. října 2018. Kromě dopolední přednášky na téma předností a výhod zážitkové pedagogiky ve vzdělávacím procesu jsou na programu hned 4 praktické workshopy (každý v trvání 60 minut) zaměřené na oblast chemie, fyziky, astronomie a přírodovědy. Obsah a pojetí konference odpovídají vzdělávacím potřebám předškolních a mladších školních dětí. Workshopy interaktivní, neotřelou a zábavnou formou povedou nadšení a zapálení lektoři obou science center, jimž nechybějí ani profesní, ani pedagogické zkušenosti.


Odborný akreditovaný seminář: Bezpečnostní rizika a jejich prevence ve školách a školských zařízeních

Ve čtvrtek 25. října 2018 se v ZŠ pro zrakově postižené uskuteční seminář s akreditací MŠMT, který upozorní na veškerá bezpečnostní rizika, s nimiž se lze setkat ve školním prostředí. Na pozadí platné legislativy budou účastníci z řad ředitelů a vedoucích pedagogických pracovníků škol seznámeni s komplexní problematikou týkající se dodržování pravidel základní bezpečnosti, protipožární ochrany a zabezpečení objektů škol a školských zařízení. Seminář povede Pavel Soukup, zkušený a erudovaný bezpečnostní a požární technik, poradce v řešení školních a pracovních úrazů a lektor školení se specializací na školská zařízení.