Vzdělávání pro školy i rodiny
Vítejte

Vážení přátelé,

srdečně vás vítám na stránkách projektu Vzdělávání pro školy i rodiny, instituce s akreditací MŠMT ČR.

Mgr. Šárka Kociánová

Odborný seminář s akreditací MŠMT: Interaktivní čtení pro předškolní a mladší školní děti

Lásku ke knize a touhu číst je nutné v dětech pěstovat a hýčkat od nejútlejšího věku, neboť ve školním věku se čtenářské dovednosti a kompetence stanou základem úspěšného zvládnutí učebního procesu a následně alfou a omegou funkční gramotnosti. Řadu zajímavých tipů, námětů a nápadů na podporu pregramotnosti i počáteční čtenářské gramotnosti získáte na semináři, který se koná ve čtvrtek 12. března 2020 pod vedením Mgr. Šárky Kociánové, zkušené lektorky a nadšené propagátorky interaktivního čtení.


Odborný seminář s akreditací MŠMT: Komunikace jako účinný nástroj vzájemné spolupráce školy a rodiny

Přijměte pozvání na prakticky zaměřený seminář zabývající se problematikou, jež patrně nikdy nepozbude aktuálnosti, totiž problematikou zdárné a efektivní komunikace mezi pedagogy a rodiči, resp. zákonnými zástupci předškolních dětí. Na konkrétních příkladech z praxe budou demonstrovány modelové situace a nabídnuta jejich vhodná řešení. Ve středu 11. března 2020 se na vás těší Eva Kubeczková, lektorka s dlouholetou zkušeností v pozici ředitelky mateřské školy.


Odborný seminář s akreditací MŠMT: Praktický manuál ředitele školy

V úterý 25. února 2020 je pro ředitele a vedoucí pracovníky všech typů škol a školských zařízení připraven celodenní seminář, který systematicky a přehledně shrnuje veškeré povinnosti a úkony, jimž je třeba na řídicí pozici dostát. O cenné zkušenosti z praxe, kvalitní doporučení a osvědčené návody na řešení možných problémů se s vámi podělí Mgr. František Halada, lektor s poradenskou i publikační praxí, ředitel ZŠ Chotěšov a zároveň člen Rady AŘZŠ.

Odborný seminář s akreditací MŠMT: Kvalitní stravovací a pohybový režim jako součást prevence syndromu vyhoření u pedagogů

 

Seminář se uskutečnil 23. ledna 2020. Těšíme se na vás na některé z dalších vzdělávacích akcí.


Odborný seminář s akreditací MŠMT: Jak účinně pracovat se stresem

 

Seminář proběhl 22. ledna 2020. Těšíme se na vás na některé z příštích vzdělávacích akcí.