Vzdělávání pro školy i rodiny
Workshop: Trénování paměti a mozkový jogging pro učitele

Interaktivně vedený celodenní workshop: Trénink paměti a mozkový jogging pro učitele || Kdy: pondělí 20. února 2017 (9–15:30 h) || Kde: aula ZŠ pro zrakově postižené, nám. Míru 19, Praha 2

Je dobře známou skutečností, že dokud nám paměť funguje bez chyby, zpravidla se o ni nestaráme. Ale co když najednou začne vynechávat…? Lze paměť efektivně trénovat, aby stále dobře sloužila až do pozdního věku člověka? Chcete-li zjistit, jak na to, nezapomeňte se přihlásit na náš interaktivně vedený workshop, který vám zaručí paměť jako slon.

 

PROGRAM WORKSHOPU

 • Dopolední blok: Jak funguje naše paměť 
  • Co je paměť, jak funguje, proč je funkční zapomínat.
  • Základní druhy paměti (úmyslná, neúmyslná; mechanická, logická; krátkodobá, dlouhodobá; paměťový typ názorný, slovně logický, emocionální…).
  • Kognitivní funkce – prostřednictvím nich člověk vnímá svět kolem sebe, jedná, reaguje, zvládá různé úkoly; kromě paměti zahrnují kognitivní funkce i koncentraci, pozornost, řečové funkce, rychlost myšlení či schopnost pochopení informací.
  • Test paměti – prověření paměti z mnoha hledisek.
  • Nezbytné mentální předpoklady – dispozice pro myšlení, učení a adaptaci, intelektový výkon, přesnost smyslového vnímání.
  • Rezervní mozková kapacita – slouží k udržení kvality mentálních reprezentací, přispívá k efektivnějšímu řešení životních problémů a ke zvládání zátěžových situací do pokročilého věku.
 • Odpolední program: Dlouhá cesta k dlouhodobé paměti aneb Praktický interaktivní výcvik
  • Mnemotechniky, jejich historie a jak je používat
  • Metoda LOCI – metoda využívaná již řečníky ve starověkém Řecku, známá rovněž jako paměťový palác či metoda tras = mnemotechnický systém sloužící k zapamatování většího množství pojmů pomocí jejich vybavování na určitém místě.
  • Efektivní a zábavné zapamatování si čísel či pojmů pomocí příběhu/legendy a vizualizace.
  • Metoda Brain Gym – metoda využívaná například ve fitcentrech v Americe, která propojuje pohyb těla s podporou a zapojením mysli a lidského mozku; jde o jednoduché fyzické cviky, jež zapojují do činnosti mozek specifickým způsobem a pomáhají tak „protáhnout“ nejen tělo, ale i mysl.

 

CÍL WORKSHOPU

Podnětný workshop v trvání 8 vyučovacích hodin seznámí účastníky s možnostmi a metodami efektivního paměťového tréninku a rozšíří jejich znalosti o fungování mozku. Účastníci získají povědomí o významu kognitivních (poznávacích) funkcí pro každodenní život a lektorky jim formou praktických ukázek a cvičení odhalí osobní zkušenost s trénováním paměti, kterou lze využít jak v osobním, tak v profesním životě.

 

BLIŽŠÍ INFORMACE O LEKTORKÁCH

Ing. Danuše STEINOVÁ

 • Absolventka Vysoké školy ekonomické a Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze, obor vzdělávání dospělých (rekvalifikační studium).
 • Zakladatelka Klubu aktivního stáří pro seniorskou veřejnost, první mezigenerační Univerzity volného času v ČR, České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging (zároveň je její předsedkyní), EURAG Memory Training Center v Praze, Experimentální univerzity pro prarodiče a vnoučata, Centra celoživotního vzdělávání v Praze (s více než 4000 studentů) či občanského sdružení Aktivní stáří.
 • Je předsedkyní Krajské rady seniorů hlavního města Prahy.
 • V roce 2000 pořádá v Praze Evropské symposium o trénování paměti pro seniory.
 • Českou alzheimerovskou společností byla roku 2001 oceněna Zlatou vážkou za zásluhy.
 • Jako externí lektorka Social Service Training Institute vedla kurzy v Singapuru (r. 2005) a v letech 2006–10 působila jako členka výzkumného týmu Výzkum efektivity tréninku kognitivních funkcí u seniorské populace.

 

Mgr. et Mgr. Alice POSPÍŠILOVÁ

 • Absolventka Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (obor učitelství 1. stupně) a politologie na Vysoké škole CEVRO Institutu.
 • Od roku 2013 působí jako externí lektorka MgC Group (lektorská činnost v oblasti trénování paměti a kognitivních funkcí) a zároveň je majitelkou společnosti All-consulting, v rámci níž se věnuje lektorské činnosti v oblasti rozvoje osobnosti (zejména trénování paměti a koncentrace, kurzy etikety pro děti i dospělé).
 • Absolvovala řadu odborných kurzů, mezi něž patří například kurz lektora dalšího vzdělávání (státní zkouška u MŠMT), Feuersteinovo instrumentální obohacování, trénink brilantní paměti s Michaelou Karsten či kurz trenéra paměti I. a II. stupně.

 

MÍSTO A TERMÍN KONÁNÍ

Workshop se uskuteční v pondělí 20. února 2017 (9–15:30 h) v prostorné a kvalitně vybavené aule ZŠ pro zrakově postižené na náměstí Míru 19 v Praze 2, která disponuje samostatným WC, šatnou, obslužným pultem, nápojovým automatem a odpovídajícím technickým zázemím.

 

CENA A BENEFITY WORKSHOPU

Cena za celodenní workshop o 8 vyučovacích hodinách činí 1750 Kč. Cenu uvádíme bez skrytých poplatků, tedy včetně 21% DPH. V ceně workshopu je zahrnuto celodenní občerstvení (dva coffee breaky + káva, čaj a voda po celý den), které bude založeno přímo v prostorách auly, a teplý oběd v jídelně ZŠ (mimo čas pravidelných obědů). Při prezenci obdrží každý účastník desky s vytištěnými podkladovými materiály a pracovními listy, psací potřeby a drobný dárek a do dvou dnů od data konání akce pak osvědčení potvrzující absolvování workshopu.

 

 

Objednávka