Vzdělávání pro školy i rodiny
Ochutnávka paměťového tréninku zcela zdarma 13. a 14. března

 

Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging vyhlašuje od pondělí 12. 3. 2018 do neděle 18. 3. 2018 Národní týden trénování paměti, a to v rámci celosvětové akce Brain Awareness Week (Týden uvědomění si mozku), již od roku 1996 pořádá organizace Dana Alliance for the Brain.

Díky této celotýdenní akci se veřejnost přístupnou a srozumitelnou formou dozvídá nejnovější poznatky týkající se výzkumu mozku, ale hlavně mají všichni zájemci možnost prostřednictvím osvětových přednášek, jež se konají zdarma po celé ČR, vyzkoušet si, že cesta ke zdokonalení paměti je nejen snadná, ale také dobrodružná a zábavná. Trénování paměti s využitím geniálně jednoduchých a zároveň vysoce efektivních mnemotechnik, jejichž původ sahá až do antiky, je zkrátka úžasným nástrojem bojujícím proti mentální deterioraci, slábnutí paměti a kognitivních schopností a podporujícím duševní svěžest, rozvoj obou mozkových hemisfér, budování rezervní mozkové kapacity i zdravého sebevědomí.

Máte-li zájem dozvědět se víc a zcela zdarma zjistit, v čem trénování paměti a mozkový jogging spočívají, zavítejte na jednu z ukázkových 90minutových lekcí, které se konají v prostorách ZŠ pro zrakově postižené, nám. Míru 19, Praha 2, a to v úterý 13. 3. a ve středu 14. 3. od 15.30 do 17.00 h.

Základní škola pro zrakově postižené akci podpořila poskytnutím prostor zcela zdarma.

Lekce povede Mgr. Šárka Kociánová, certifikovaná trenérka paměti I. stupně, členka České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging a zároveň výkonná manažerka projektu Vzdělávání pro školy i rodiny (www.vzdelavameskoly.cz).    

Těšíme se na vás!

K registraci zdarma využijte, prosím, tento formulář.