Vzdělávání pro školy i rodiny
Ochutnávka paměťového tréninku zcela zdarma 14. března 2019

 

Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging vyhlašuje od pondělí 11. 3. 2019 do neděle 17. 3. 2019 Národní týden trénování paměti, a to v rámci celosvětové akce Brain Awareness Week (Týden uvědomění si mozku), již od roku 1996 pořádá organizace Dana Alliance for the Brain.

Díky této celotýdenní akci se veřejnost přístupnou a srozumitelnou formou dozvídá nejnovější poznatky týkající se výzkumu mozku, ale hlavně mají všichni zájemci možnost prostřednictvím osvětových přednášek, jež se konají zdarma po celé ČR, vyzkoušet si, že cesta ke zdokonalení paměti je nejen snadná, ale také dobrodružná a zábavná. Trénování paměti s využitím geniálně jednoduchých a zároveň vysoce efektivních mnemotechnik, jejichž původ sahá až do antických hlubin, je zkrátka úžasným nástrojem bojujícím proti mentální deterioraci, slábnutí paměti a kognitivních schopností a podporujícím duševní svěžest, spolupráci obou mozkových hemisfér, budování rezervní mozkové kapacity i zdravého sebevědomí.

Máte-li zájem dozvědět se víc a zcela zdarma zjistit, v čem tkví tajemství mozku a paměti, zavítejte na ukázkovou 90minutovou lekci, která se koná v prostorách ZŠ pro žáky s poruchami zraku, nám. Míru 19, Praha 2, a to ve čtvrtek 14. března od 15.30 do 17.00 h.

Základní škola pro žáky s poruchami zraku akci podpořila poskytnutím prostor zcela zdarma.

Lekce povede Mgr. Šárka Kociánová, certifikovaná trenérka paměti II. stupně, členka České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging a zároveň výkonná manažerka projektu Vzdělávání pro školy i rodiny (www.vzdelavameskoly.cz).    

Těšíme se na vás!

K registraci zdarma využijte, prosím, tento formulář.