Vzdělávání pro školy i rodiny
Ohlédnutí za celostátní podzimní konferencí

Ohlédnutí za celostátní konferencí 5. října 2016

Ve středu 5. října se v rámci projektu Vzdělávání pro školy i rodiny konala první celostátní konference pro ředitelky a ředitele mateřských škol, která se věnovala vysoce aktuálnímu tématu povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání.


Akce slavila úspěch a zároveň vzbudila velký ohlas, čímž potvrdila jednak potřebnost a jednak aktuálnost této problematiky, zejména pokud jde o legislativní rámec, související výkladové problémy, otázku úzké spolupráce s rodiči i pedagogické nároky na dítě.


Vzhledem k příznivé odezvě, mimořádnému zájmu i četným dotazům, jež akce vyvolala, byl vypsán další, mimořádný termín, a sice v úterý 29. listopadu, abychom uspokojili poptávku těch, kteří se z časových či organizačních důvodů říjnové konference zúčastnit nemohli.


Účastnicím říjnové konference Efektivní příprava na povinný poslední ročník předškolního vzdělávání posíláme srdečný pozdrav a připojujeme též stručné fotoohlédnutí, které je zároveň pozvánkou pro všechny, kteří se akce dosud nezúčastnili.


Kliknutím na následující obrázek spustíte fotoreportáž: