Vzdělávání pro školy i rodiny
Odborný seminář: Aktuální legislativní změny v předškolním vzdělávání

Odborný seminář: Aktuální legislativní změny v předškolním vzdělávání || Datum konání: 23. února 2017 || Lektorka: Mgr. Pavla Katzová || Místo konání: aula ZŠ pro zrakově postižené, nám. Míru 19, Praha 2 

Většina ředitelek a ředitelů mateřských škol téměř na každodenní bázi řeší problém, jak se co nejlépe zorientovat ve složité síti zákonů, vyhlášek a dalších právních předpisů souvisejících s řízením a organizací provozu předškolního zařízení a vedením týmu spolupracovníků (pedagogických i nepedagogických). Neméně důležitá je znalost a správná aplikace legislativy i v komunikaci se zákonnými zástupci dětí a zřizovatelem. Pakliže si v této oblasti nejste dokonale jistí v kramflecích, potřebujete získat aktuální, a hlavně relevantní informace, případně se chcete ujistit, že kroky, které v tomto směru podnikáte, jsou správné, pak neváhejte a zúčastněte se celodenního odborného semináře v trvání 8 vyučovacích hodin (od 9 do 15.30 h).

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 23. února 2017 a povede jej Mgr. Pavla Katzová, právnička s dlouholetou praxí v oblasti školství, bývalá vrchní ředitelka sekce legislativy a práva MŠMT ČR, zkušená lektorka odborných seminářů pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení i územní samosprávu a autorka řady příspěvků v periodickém i neperiodickém tisku.

 

PROGRAM SEMINÁŘE

V průběhu semináře budou podrobně rozebrány aktuální legislativní změny týkající se předškolního vzdělávání, které přinesla poslední novela školského zákona, a následné změny podzákonných právních předpisů.

 • Povinnost předškolního vzdělávání (obsah příspěvku vychází z § 34, § 34a, § 34b, § 35, § 123, § 178 a § 179 školského zákona a z § 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání) a s tím související povinnosti zákonného zástupce (sankce, přestupková obecní komise, OSPOD):
  • Právo na přednostní přijetí 4letého dítěte (účinnost od 1. 9. 2017), 3letého a 2letého podle místa trvalého pobytu do obecních mateřských škol
  • Zavedení školských obvodů obecních mateřských škol (povinnost zřizovatele stanovit k 1. 1. 2017 spádové obvody)
  • Určení termínu zápisu k předškolnímu vzdělávání (od 2. do 16. května) v dohodě se zřizovatelem
  • Související povinnosti zřizovatelů MŠ (spádové obvody, poskytnutí seznamu dětí mateřské škole v dostatečném předstihu)
  • Povinnost předškolního vzdělávání (s účinností od 1. 1. 2017, reálné uplatnění od 1. 9. 2017; na koho se vztahuje; pravidla bezúplatnosti)
  • Výjimka pro děti s hlubokým mentálním postižením
 • Formy plnění povinného předškolního vzdělávání (denní docházka, individuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální, vzdělávání v zahraniční škole), podmínky individuálního vzdělávání, ukončení individuálního vzdělávání (rozhodnutí o ukončení)
 • Pamlsková“ vyhláška a její dopad na předškolní vzdělávání a další dílčí změny (např. nový typ MŠ – lesní mateřská škola, rozšíření rozhodovacích kompetencí ředitele MŠ, prodloužení 6letého funkčního období, důvody pro odvolání ředitele školy…)

 

CÍL SEMINÁŘE

Vzdělávacím cílem semináře je poskytnout ředitelům a vedoucím pracovníkům mateřských škol zevrubný přehled o aktuálních legislativních změnách vztahujících se k jejich řídící práci, pomoci jim zorientovat se v závazných právních předpisech, ve kterých mohou nalézt podrobnosti o konkrétních změnách, nabídnout řešení problematických či výkladově sporných nebo nejednoznačných situací, a usnadnit tak komunikaci se zřizovatelem i zákonným zástupcem dítěte.

 

BLIŽŠÍ INFORMACE O LEKTORCE

Mgr. Pavla KATZOVÁ

 • Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (státní závěrečná zkouška r. 1999)
 • Od září 2015 pracuje jako tajemnice Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.
 • Od srpna 1999 do června 2015 působila na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR na různých pozicích, a sice (řazeno od nejnovější) jako vrchní ředitelka sekce legislativy a práva, ředitelka odboru souhrnného rozpočtu a rozborové činnosti, vedoucí oddělení školské legislativy, referentka a zároveň zástupkyně ředitele legislativního a právního odboru.
 • Je zkušenou lektorkou odborných seminářů pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení a územní samosprávu, autorkou příspěvků v periodických i neperiodických odborných publikacích a také autorkou komentáře ke školskému zákonu (Školský zákon: komentář. ASPI-Wolters Kluwer, Praha 2009).

 

 

MÍSTO KONÁNÍ

Seminář se uskuteční v prostorné a kvalitně vybavené aule ZŠ pro zrakově postižené na náměstí Míru 19 v Praze 2, která disponuje samostatným WC, šatnou, obslužným pultem, nápojovým automatem a odpovídajícím technickým zázemím.

 

CENA A BENEFITY SEMINÁŘE

Cena za celodenní seminář o 8 vyučovacích hodinách činí 1750 Kč. Cenu uvádíme bez skrytých poplatků, tedy včetně 21% DPH. V ceně semináře je zahrnuto celodenní občerstvení (dva coffee breaky + káva, čaj a voda po celý den), které bude založeno přímo v prostorách auly, a teplý oběd dle objednávky pořadatelky semináře v jídelně ZŠ (mimo čas pravidelných obědů). Při prezenci obdrží každý účastník desky s vytištěnými podkladovými materiály, psací potřeby a drobný dárek a do dvou dnů od data konání akce pak osvědčení potvrzující absolvování tohoto odborného semináře.