Vzdělávání pro školy i rodiny
Odborný seminář: Řízení ZŠ a SŠ ve světle platné legislativy

Tento seminář proběhl 12. října 2018. Těšíme se na vás na některé z příštích akcí.

Akreditovaná konference pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ: Nebojte se experimentovat aneb Zážitková pedagogika v praxi

Konference proběhla 15. října 2018. Těšíme se na vás na některé z příštích akcí.

Odborný akreditovaný seminář: Bezpečnostní rizika a jejich prevence ve školách a školských zařízeních

Tento seminář proběhl 25. října 2018. Těšíme se na vás na některé z příštích akcí.

Odborný akreditovaný seminář: Aktuální legislativní změny týkající se předškolního vzdělávání

Tento seminář proběhl 5. října 2018. Těšíme se na vás na některé z příštích akcí.