Vzdělávání pro školy i rodiny
Odborný seminář: Školní řád – jedin(ečn)á ochrana ředitelky
Tento seminář proběhl 5. a 6. dubna 2017. Těšíme se na vás na některé z budoucích akcí!
Workshop: Trénování paměti a mozkový jogging pro učitele
Tento workshop proběhl 20. 2. 2017. Těšíme se na vás na některé z budoucích akcí!
Odborný seminář: Aktuální legislativní změny v předškolním vzdělávání
Tento seminář proběhl 23. 2. 2017. Těšíme se na vás na některé z budoucích akcí!
Celostátní konference 20. března 2017 | Docházka dětí mladších 3 let do MŠ – problém, anebo výzva?
Konference proběhla 20. 3. 2017. Těšíme se na vás na některé z budoucích akcí!
Ohlédnutí za celostátní podzimní konferencí
Ve středu 5. října se v rámci projektu Vzdělávání pro školy i rodiny konala první celostátní konference pro ředitelky a ředitele mateřských škol, která se věnovala vysoce aktuálnímu tématu povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání. Akce slavila velký úspěch, jak se můžete přesvědčit dále v článku, kde najdete i fotoreportáž.

V rámci hrníčkové benefice se vybralo celkem 3775 Kč, za což patří všem účastnicím, které přispěly, veliký dík. Připojujeme oskenovaný doklad o převzetí a použití daru.