Vzdělávání pro školy i rodiny
Odborný seminář s akreditací MŠMT: Školní řád – jedin(ečn)á ochrana ředitelky
Tento seminář proběhl 23. listopadu 2017. Těšíme se na vás na některé z příštích akcí.
Odborný akreditovaný seminář: Manuál začínající ředitelky mateřské školy
Tento seminář proběhl 25. září 2017. Těšíme se na vás na některé z příštích akcí.
Odborný akreditovaný seminář: Aktuální legislativní změny týkající se předškolního vzdělávání

Tento seminář proběhl 11. května 2018. Těšíme se na vás na některé z příštích akcí.

Celostátní konference: Řízení mateřské školy jazykem zákonů a vyhlášek
Konference úspěšně proběhla v pondělí 9. října 2017. Těšíme se na vás na některé z dalších akcí.
Ohlédnutí za celostátní konferencí konanou 20. března 2017

V pondělí 20. března 2017 se v rámci projektu Vzdělávání pro školy i rodiny konala další celostátní konference pro ředitelky a ředitele mateřských škol, která se věnovala vysoce aktuálnímu, a nadto výbušnému tématu docházky dětí mladších 3 let do MŠ. Úspěšná akce se nesla ve velice podnětné a příjemné atmosféře, jak se můžete přesvědčit dále v článku, kde najdete i fotoreportáž.

Z příspěvků na benefiční kávu pro nadaci DOBRÝ ANDĚL se vybralo celkem 3765 Kč, za což patří všem účastníkům i hostům, kteří přispěli, veliký dík. Částka byla zaslána na účet číslo 8001008/5500 pod variabilním symbolem (andělským číslem) 21065905 v pondělí 27. března.