Vzdělávání pro školy i rodiny
Celostátní konference: Řízení mateřské školy jazykem zákonů a vyhlášek
Konference úspěšně proběhla v pondělí 9. října 2017. Těšíme se na vás na některé z dalších akcí.
Ohlédnutí za celostátní konferencí konanou 20. března 2017

V pondělí 20. března 2017 se v rámci projektu Vzdělávání pro školy i rodiny konala další celostátní konference pro ředitelky a ředitele mateřských škol, která se věnovala vysoce aktuálnímu, a nadto výbušnému tématu docházky dětí mladších 3 let do MŠ. Úspěšná akce se nesla ve velice podnětné a příjemné atmosféře, jak se můžete přesvědčit dále v článku, kde najdete i fotoreportáž.

Z příspěvků na benefiční kávu pro nadaci DOBRÝ ANDĚL se vybralo celkem 3765 Kč, za což patří všem účastníkům i hostům, kteří přispěli, veliký dík. Částka byla zaslána na účet číslo 8001008/5500 pod variabilním symbolem (andělským číslem) 21065905 v pondělí 27. března.


Odborný akreditovaný seminář: Manuál začínající ředitelky mateřské školy
Tento seminář proběhl 10. 5. 2017. Těšíme se na vás na některé z budoucích akcí!
Ochutnávka paměťového tréninku zcela zdarma 13. a 14. března
Srdečně zveme na 90minutové ukázky paměťového tréninku, které se konají v rámci Národního týdne trénování paměti, jejž vyhlašuje Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging. Zavítat na ně můžete do pražské ZŠ pro zrakově postižené.
Odborný seminář: Školní řád – jedin(ečn)á ochrana ředitelky
Tento seminář proběhl 5. a 6. dubna 2017. Těšíme se na vás na některé z budoucích akcí!