Vzdělávání pro školy i rodiny
Odborný seminář: Aktuální legislativní změny v předškolním vzdělávání
Tento seminář proběhl 23. 2. 2017. Těšíme se na vás na některé z budoucích akcí!
Celostátní konference 20. března 2017 | Docházka dětí mladších 3 let do MŠ – problém, anebo výzva?
Konference proběhla 20. 3. 2017. Těšíme se na vás na některé z budoucích akcí!
Ohlédnutí za celostátní podzimní konferencí
Ve středu 5. října se v rámci projektu Vzdělávání pro školy i rodiny konala první celostátní konference pro ředitelky a ředitele mateřských škol, která se věnovala vysoce aktuálnímu tématu povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání. Akce slavila velký úspěch, jak se můžete přesvědčit dále v článku, kde najdete i fotoreportáž.

V rámci hrníčkové benefice se vybralo celkem 3775 Kč, za což patří všem účastnicím, které přispěly, veliký dík. Připojujeme oskenovaný doklad o převzetí a použití daru.
Celostátní konference: Efektivní příprava na povinný poslední ročník předškolního vzdělávání
Konference proběhla ve dvou termínech, 5. 10. a 29. 11. 2016. Těšíme se na vás na některé z budoucích akcí!
Seminář: Interaktivní čtení pro předškolní a mladší školní děti 7. listopadu 2016
Tento seminář proběhl 7. 11. 2016. Těšíme se na vás na některé z budoucích akcí!