Vzdělávání pro školy i rodiny
Interaktivní seminář s akreditací MŠMT: Efektivní využití paměťových technik a koncentračních cvičení ve výuce

Tento seminář proběhl 25. dubna 2018. Těšíme se na vás na některé z příštích akcí.

Odborný seminář s akreditací MŠMT: Pracovněprávní povinnosti ředitelů škol

Seminář se konal 29. května 2018. Těšíme se na vás na některé z příštích akcí.


Celodenní seminář s akreditací MŠMT: Strategie řízení a vedení mateřské školy

Seminář se uskutečnil 14. května 2018. Těšíme se na vás na některé z příštích akcí.


Celodenní seminář s akreditací MŠMT: Správní řízení v mateřské škole
Tento seminář proběhl 16. dubna 2018. Těšíme se na vás na některé z příštích akcí.
Celostátní konference s akreditací MŠMT: Řízení mateřské školy jazykem zákonů a vyhlášek – aktuálně v roce 2018
Pravidelná jarní celostátní konference pro ředitelky a ředitele mateřských škol, na jejímž programu bylo řešení nových, problematických či nejasných bodů v oblasti (nejen) školské legislativy, se uskutečnila v pondělí 19. března 2018. Děkujeme za váš zájem a hojnou účast. Obzvláštní poděkování patří všem, kteří v rámci benefiční kávy přispěli na neziskovou organizaci DŮM TŘÍ PŘÁNÍ. Vybralo se celkem 2430 Kč, které byly zaslány na účet veřejné sbírky č. 7540257001/5500.