Vzdělávání pro školy i rodiny
Odborný seminář s akreditací MŠMT: Interaktivní čtení pro předškolní a mladší školní děti

Tento seminář proběhl 29. ledna 2019. Těšíme se na vás na některé z příštích akcí.


Odborný seminář s akreditací MŠMT: Jak účinně pracovat se stresem

Tento seminář proběhl 22. ledna 2019. Těšíme se na vás na některé z příštích akcí.


Odborný seminář s akreditací MŠMT: Komunikace jako účinný nástroj vzájemné spolupráce školy a rodiny

Tento seminář proběhl 15. ledna 2019. Těšíme se na vás na některé z příštích akcí.


Interaktivní seminář s akreditací MŠMT: Efektivní využití paměťových technik a koncentračních cvičení ve výuce

http://vzdelavameskoly.cz/images/brain-web.jpg

Tento seminář proběhl 14. listopadu 2018. Těšíme se na vás na některé z příštích akcí.

Celostátní konference s akreditací MŠMT: Ředitel školy – jeho klíčové povinnosti, kompetence a role

Úspěšná ředitelská konference, již navštívilo bezmála 270 účastníků, se konala v pondělí 22. října 2018. Děkujeme za váš zájem, přízeň i milé ohlasy. Obzvláštní poděkování patří všem, kteří v rámci benefiční kávy přispěli na neziskovou organizaci DŮM TŘÍ PŘÁNÍ. Vybralo se celkem 3137 Kč, jež byly zaslány na účet veřejné sbírky č. 7540257001/5500. Těšíme se na opětovné setkání na jaře 2019.