Vzdělávání pro školy i rodiny
Kategorie novinek
Nekategorizované novinky
Kategorie: 30
» 2. kolo celostátní konference s akreditací MŠMT: Ředitel školy – jeho klíčové povinnosti, kompetence a role
» Odborný seminář s akreditací MŠMT: Praktický manuál ředitele školy
» Odborný seminář s akreditací MŠMT: Interaktivní čtení pro předškolní a mladší školní děti
» Odborný seminář s akreditací MŠMT: Jak účinně pracovat se stresem
» Odborný seminář s akreditací MŠMT: Komunikace jako účinný nástroj vzájemné spolupráce školy a rodiny
» Interaktivní seminář s akreditací MŠMT: Efektivní využití paměťových technik a koncentračních cvičení ve výuce
» Celostátní konference s akreditací MŠMT: Ředitel školy – jeho klíčové povinnosti, kompetence a role
» Odborný seminář: Řízení ZŠ a SŠ ve světle platné legislativy
» Akreditovaná konference pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ: Nebojte se experimentovat aneb Zážitková pedagogika v praxi
» Odborný akreditovaný seminář: Bezpečnostní rizika a jejich prevence ve školách a školských zařízeních
» Odborný akreditovaný seminář: Aktuální legislativní změny týkající se předškolního vzdělávání
» Interaktivní seminář s akreditací MŠMT: Efektivní využití paměťových technik a koncentračních cvičení ve výuce
» Odborný seminář s akreditací MŠMT: Pracovněprávní povinnosti ředitelů škol
» Celodenní seminář s akreditací MŠMT: Strategie řízení a vedení mateřské školy
» Celodenní seminář s akreditací MŠMT: Správní řízení v mateřské škole
» Celostátní konference s akreditací MŠMT: Řízení mateřské školy jazykem zákonů a vyhlášek – aktuálně v roce 2018
» Odborný seminář s akreditací MŠMT: Školní řád – jedin(ečn)á ochrana ředitelky
» Odborný akreditovaný seminář: Manuál začínající ředitelky mateřské školy
» Odborný akreditovaný seminář: Aktuální legislativní změny týkající se předškolního vzdělávání
» Celostátní konference: Řízení mateřské školy jazykem zákonů a vyhlášek
» Ohlédnutí za celostátní konferencí konanou 20. března 2017
» Odborný akreditovaný seminář: Manuál začínající ředitelky mateřské školy
» Ochutnávka paměťového tréninku zcela zdarma 13. a 14. března
» Odborný seminář: Školní řád – jedin(ečn)á ochrana ředitelky
» Workshop: Trénování paměti a mozkový jogging pro učitele
» Odborný seminář: Aktuální legislativní změny v předškolním vzdělávání
» Celostátní konference 20. března 2017 | Docházka dětí mladších 3 let do MŠ – problém, anebo výzva?
» Ohlédnutí za celostátní podzimní konferencí
» Celostátní konference: Efektivní příprava na povinný poslední ročník předškolního vzdělávání
» Seminář: Interaktivní čtení pro předškolní a mladší školní děti 7. listopadu 2016
» Ukázat všechny kategorie