Vzdělávání pro školy i rodiny
Odborný seminář s akreditací MŠMT: Praktický manuál ředitele školy

Kdy: úterý 25. února 2020 (8:30–15:30)

Kde: aula ZŠ pro žáky s poruchami zraku, nám. Míru 19, Praha 2

Lektor: Mgr. František Halada

Pro koho: pro ředitele škol a školských zařízení a jejich zástupce 

Prakticky orientovaný seminář přináší jak začínajícím, tak ostříleným ředitelům škol a školských zařízení i jejich zástupcům užitečný manuál shrnující nejdůležitější povinnosti a kompetence, jež tato pozice obnáší. Lektor s letitou praxí ve funkci ředitele školy se s účastníky semináře podělí o své bohaté zkušenosti, a to s akcentem na zodpovědnost v jednotlivých oblastech činnosti. Především však předá rady a konkrétní návody na řešení problémů, které se při řízení školy a vedení lidí mohou vyskytnout.

PROGRAM AKREDITOVANÉHO SEMINÁŘE

Dopolední blok: 4 h

 • Co obnáší působení ve funkci ředitele školy (jednotlivé profesní role, ze kterých se skládá role ředitele: učitel, kolega, personalista, team leader, statistik, rozpočtář, bezpečnostní technik, úředník, projektový manažer).
 • Využívání delegování funkcí, spolupráce s firmami a odborníky z praxe.
 • Obsah práce a odpovědnost ředitele školy ve vztahu ke školské legislativě.
 • Systém řízení školy, organizační řád, nejdůležitější směrnice.
 • Začínající ředitel ve své původní škole – výhody a nevýhody, odlišnost a bariéry při započetí ředitelské kariéry v jiné škole.
 • Image školy, vytváření vlastní vize, strategický plán, příprava a realizace změn (strategie změny).
 • Budování týmu: klima školy (bezpečné sociální prostředí pro všechny zúčastněné; postupné nastavení pravidel pro žáky, pro zaměstnance, pro rodiče; pozitivní klima v dokumentech školy: školní řád, školní vzdělávací program), motivace zaměstnanců, zásady úspěšné práce, síla příkladu, úroveň komunikace, pedagog jako profesionál, podpora osobnosti učitele.

 Odpolední blok: 4 h

 • Kontrolní činnost ředitele (u pedagogických pracovníků: agenda třídního učitele, hospitace, hodnocení pedagogů, pracovní doba, profesní portfolia, koučování THP a provozních zaměstnanců, plánování).
 • Pedagogické rady (příprava na ně, jejich průběh, stanovení závěrů a sledování realizace dohodnutého, zápisy z porad; participace zaměstnanců školy na tvorbě některých dokumentů školy).
 • Vedení školy, porady, zápisy. Širší vedení školy.
 • Ředitel školy jako statutární zástupce. Spolupráce a komunikace se zřizovatelem podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (řešení rozpočtu, řešení aktuálních potřeb a požadavků školy, komunikace se zastupiteli).
 • Spolupráce s rodiči (formy komunikace s rodiči, řešení sporů vždy na úrovni i za účasti žáka, informace pro rodiče, důvěra).
 • Ředitel školy a oblast jeho osobnostního rozvoje.

VZDĚLÁVACÍ CÍL SEMINÁŘE

Vzdělávacím cílem semináře je pomoci ředitelům škol (a jejich zástupcům) zorientovat se v požadavcích na jejich funkci, sdělit jim zkušenosti z dlouholeté praxe v této pozici a doporučit vhodné postupy i možné způsoby realizace, aby dokázali co nejlépe dostát všem požadavkům, jež jsou na jejich práci kladeny. Lektor rovněž upozorní na nejčastější problémy a kolize, k nimž v praxi dochází, a doporučí, jak jim přecházet nebo jak je efektivně řešit. 

BLIŽŠÍ INFORMACE O LEKTOROVI

Mgr. František Halada

 • absolvent Pedagogické fakulty v Plzni (r. 1981)
 • absolvent Střední pedagogické školy v Karlových Varech (r. 1976)

Doplňkové vzdělání:

 • 1991–1994: přednášky z cyklu manažerského vzdělávání ředitelů škol (Plzeň)
 • 1998–1999: kurz Situační vedení (společnost Vorwerk)
 • 2004: seminář 7 návyků vůdčích osobností (F. Covey)
 • 2006: rétorika a prezentační dovednosti (J. Přeučil)
 • 2008–2010: kvalifikační studium ředitelů škol UK Praha (CŠM)
 • 2009–2018: vzdělávání v rámci Asociace ředitelů základních škol (člen Rady AŘZŠ)

Profesní kariéra:

 • 1976–1980: učitel na IV. ZDŠ Chodov u Karlových Varů
 • 1980–1981: vedoucí oddělení tělovýchovy v Domě dětí a mládeže Nýřany
 • 1983–1989: učitel na ZŠ Blatnice
 • 1989–1991: zástupce ředitele na ZŠ a MŠ Vejprnice
 • 1991–1996: ředitel ZŠ a MŠ Vejprvnice
 • 2008 – současnost: ředitel ZŠ Chotěšov

Školicí a poradenská činnost:

 • 1992–2018: poradenská a školicí činnost v oblasti obchodu a marketingu
 • 1997–2001: školení obchodních dovedností, výběr a vedení cca 40 lidí ve 4 okresech (pro firmu Vorwerk)
 • 2001–2006: vedení webového portálu pro školství (firma CCA Group, a.s.) a rozvoj informačního systému pro školy Škola OnLine
 • 2005–2008: Školicí agentura Halada – školení obchodních a manažerských dovedností pro menší plzeňské firmy, provádění evaluace na školách, školení systému Škola OnLine (úřady a školy po celé ČR), projektová výuka…
 • 2017 – dosud: lektorská spolupráce s NIDV (time management pro ředitele škol, GDPR)

Projekty:

 • Webový portál a informační systém Škola OnLine (týmová práce 2001–2006)
 • Moderní škola (2009–2011) – ZŠ Chotěšov (OP VK)
 • Modernizace výuky (2011–2012) – ZŠ Chotěšov (OP VK)
 • Učíme digitálně – partnerství (2014–2015) – ZŠ Chotěšov
 • Stejné šance (2014) pro budoucí rodiče (zatím nerealizován pro nízký zájem)
 • Čteme, rozumíme, mluvíme (2015) – ZŠ Chotěšov (OP VK)
 • Podpora úspěšné výuky (2016–2018)
 • Odborná učebna digitálních technologií a přírodních věd (2017–2018)

MÍSTO KONÁNÍ

Seminář se uskuteční v prostorné a kvalitně vybavené aule ZŠ pro žáky s poruchami zraku na nám. Míru 19, Praha 2, která disponuje samostatným WC, šatnou, obslužným pultem, nápojovým automatem a odpovídajícím technickým zázemím.

CENA A BENEFITY SEMINÁŘE 

Cena za celodenní seminář o 8 vyučovacích hodinách činí 1750 Kč. Cena je konečná, tj. nepodléhá DPH. V ceně semináře je zahrnuto celodenní bohaté rautové občerstvení, které bude založeno přímo v prostorách auly. Při prezenci obdrží každý účastník desky s vytištěnými podkladovými materiály a psacími potřebami a do týdne od data konání akce pak osvědčení potvrzující absolvování tohoto odborného semináře s akreditací MŠMT. 

NA SEMINÁŘ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT ZDE!