Vzdělávání pro školy i rodiny
Odborný seminář s akreditací MŠMT: Kvalitní stravovací a pohybový režim jako součást prevence syndromu vyhoření u pedagogů

Akreditace MŠMT č. j. MSMT-14584/2021-1-532

Lektorka: Mgr. Šárka Kociánová

 

Pracovníci pomáhajících profesí, k nimž se řadí i pedagogové, jsou ve zvýšené míře vystaveni nebezpečí burn-out syndromu neboli syndromu vyhoření, jejž tvoří souhrn symptomů na fyzické, psychické a zčásti též sociální úrovni. Seminář seznámí účastníky s příčinami (rostoucí nároky na výkon, psychický tlak, dlouhodobý stres, jemuž je osoba přicházející do pravidelného kontaktu s lidmi a čelící jejich hodnocení trvale vystavována) i konkrétními projevy tohoto stavu (emoční i kognitivní vyčerpání, tíživá únava a pocit „opotřebovanosti“ organismu). Především se však účastníci programu dozvědí, jaká preventivní opatření a kompenzační mechanismy využívat. S ohledem na lektorčinu praxi je seminář zaměřen zejména na prevenci v oblasti výživy, optimalizace stravovacího režimu a pohybových aktivit.

PROGRAM SEMINÁŘE

Dopolední blok: 

 • Charakteristika a příčiny vzniku syndromu vyhoření (nevyváženost mezi pracovními povinnostmi a volnočasovými aktivitami, práce bez radosti a uspokojení, trvalé psychické napětí, tlak na výkon, přetíženost, dlouhodobý stres, nevhodná životospráva – nekvalitní výživa, nepravidelný stravovací a pitný režim, jednostranný, nutričně deficitní jídelníček, nedostatečná úroveň pohybu…)
 • Projevy burn-out syndromu (ve fyzické, psychické i sociální oblasti)
 • Základní funkce trávicí soustavy – tajemství metabolismu, role hormonů (inzulin, glukagon, kortizol, katecholaminy…), dysfunkce v podobě metabolického syndromu (obezita, inzulinová rezistence → cukrovka 2. typu, hypertenze, zvýšená hladina triacylglycerolů a LDL cholesterolu)
 • Potrava jako zdroj energie pro tělo i optimální funkci mozku a imunitního systému (základní charakteristika živin, vhodné a nevhodné potraviny)

 Odpolední blok: 

 • Makroživiny – sacharidy, bílkoviny, tuky (jejich charakteristika, potřeba, podíl ve stravě, vhodné zdroje)
 • Mikroživiny – vitaminy, minerální látky a fytonutrienty/fytochemikálie (jejich funkce, účinky a zdroje)
 • Vláknina (druhy vlákniny, denní příjem, zdroje)
 • Pitný režim (úloha vody v organismu, využití tekutin, rovnováha hlavních elektrolytů – sodíku, draslíku, chloridů; hydratační strategie)
 • „Éčka“ v potravinách (druhy, fakta a mýty ohledně škodlivosti)
 • Faktor suplementace aneb Výživové doplňky (kategorie suplementů; upozornění na zbytečnost, či dokonce nebezpečnost užívání – plnohodnotná, pestrá a nutričně vyvážená strava je základ!)
 • Aktivní a pasivní kompenzační mechanismy syndromu vyhoření – tipy, doporučení, příklady: a) pohybový režim coby nezbytná součást kvalitní životosprávy; minimální denní úroveň pohybu – chůze v počtu 10 000 kroků; aerobní vs. anaerobní pohyb – příklady vytrvalostních, rychlostních, silových a silově-vytrvalostních sportů a pohybových aktivit; b) odpočinkové a relaxační činnosti – např. wellness procedury, koníčky, četba, poslech hudby, zejména relaxační, kulturní vyžití, meditace a dechové techniky, například z jógové praxe, autogenního tréninku či mindfulness…)

VZDĚLÁVACÍ CÍL SEMINÁŘE

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout pedagogům, kteří jsou coby pracovníci pomáhajících profesí ve zvýšené míře vystaveni riziku syndromu vyhoření, účinné prostředky, osvědčené rady, tipy a doporučení v oblasti zdravého životního stylu, zejména preventivní výživy, optimální pohybové aktivity a vhodné relaxace, které pomohou odvrátit hrozbu burn-out syndromu, případně se mohou stát účinnými podpůrnými opatřeními v případě oslabení či „vyhoření“, únavy, apatie nebo vyčerpanosti.

REFERENCE ÚČASTNÍKŮ PŘEDCHOZÍCH KONÁNÍ

"Zajímavá tematika, zajímavě a poutavě přednesená témata."

"Seminář velmi pěkně připraven, odborně na úrovni. Velké osobní nasazení, milý přístup, srozumitelný výklad, ochotné zodpovídání dotazů."

"Seznámení s aktuálními poznatky, velmi dobře připravené, vysoce erudované, srozumitelné a užitečné pro život."

"Příjemný a milý přístup."

"Zajímavé téma, osobní přístup, úžasné nasazení. Seminář předčil mé očekávání."

"Široké a konkrétní znalosti, osobní zaujetí, uvěřitelné informace. Výrazné osobní nasazení vytvořilo pocit vítaného klienta."

"Mnoho kvalitních a nových informací."

"Výborně zvolené téma, spousta informací, využití konkrétních ukázek (knihy, pomůcky). Lektorka ví, o čem hovoří, využívá bohatou slovní zásobu, skvělá vyjadřovací schopnost."

"Pěkné a přehledné pracovní listy. Získání nových informací propojených s praktickými radami."

"Všechno skvěle fungovalo, díky. Výborné materiály."

BLIŽŠÍ INFORMACE O LEKTORCE

Mgr. Šárka Kociánová

 • Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (pedagogika a psychologie – nediplomní obor, SZZK v r. 1994; a bohemistika – diplomní obor, SZZK v r. 1995).
 • V současné době je doktorandkou Ústavu českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a její činnost se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ s využitím interaktivní práce s textem a uplatněním mnemotechnik. Doktorskou státní zkoušku složila v dubnu 2022.
 • Po dobu 30 let (od r. 1992) se věnuje redakční, publicistické a produkční činnosti. V oblasti knižní, filmové i časopisecké produkce spolupracovala s řadou nakladatelských a vydavatelských domů.
 • V letech 1999–2001 pracovala jako učitelka českého, anglického a německého jazyka, psychologie a občanské nauky na středním odborném učilišti.
 • Dva roky (2005–2007) působila jako moderátorka rozhlasové stanice Classic FM.
 • V letech 2008–2012 se věnovala lektorské a poradenské činnosti v oblasti výživy (Škola výživy MAHRA, kluby Holmes Place).
 • Po dobu pěti let (2011–2016) působila v české pobočce německého holdingu jako šéfredaktorka a produktová manažerka portfolia školských produktů a posléze též jako šéfka produktového a vzdělávacího oddělení.
 • Od září 2016 se v rámci vlastního projektu Vzdělávání pro školy i rodiny zaměřuje na pořádání vzdělávacích akcí pro pedagogy a rodiče a zároveň na lektorskou činnost v oblasti předčtenářské a čtenářské gramotnosti, výživy a trénování paměti.
 • V lednu 2017 se po absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MPSV stala certifikovanou trenérkou paměti I. stupně a členkou České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging (ČSTPMJ). Dalšího stupně trenérské kvalifikace dosáhla v listopadu 2018, a stala se tak certifikovanou trenérkou paměti II. stupně. V dané oblasti se i nadále průběžně vzdělává v rámci interního kreditního systému ČSTPMJ.
 • V březnu 2019 se stala instruktorkou jógy – trenérkou 2. třídy (rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT) včetně certifikace Yoga Alliance.

CENA A BENEFITY SEMINÁŘE 

Běžná cena za celodenní seminář o 8 vyučovacích hodinách činí 2490 Kč, při uspořádání akce in-house se cena sníží o 500 Kč na osobu, činí tedy 1990 Kč/osoba. Cena je konečná, nepodléhá DPH a zahrnuje celodenní rautové občerstvení, desky s vytištěnými podkladovými materiály (pracovními listy) a psacími potřebami a do týdne od data konání akce pak osvědčení potvrzující absolvování tohoto odborného semináře s akreditací MŠMT. 

Pro získání bližších informací ohledně realizace a možnosti objednání akce in-house nás kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy: sarka.kocianova@vzdelavameskoly.cz