Vzdělávání pro školy i rodiny
Zásady ochrany osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obecná informační povinnost vůči zákazníkovi

Mgr. Šárka Kociánová, fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, se sídlem Brichtova 820/10, 152 00 Praha 5, IČO 67907679, a s akreditací č. j. MSMT-7165/2017-1 k provádění vzdělávacích programů akreditovaných na základě zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, jakožto správce osobních údajů si dovoluje informovat své zákazníky, že zpracování osobních údajů probíhá v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Které údaje a za jakým účelem zpracováváme

 • Jméno, příjmení, titul, datum narození účastníka vzdělávacího programu v rámci DVPP (pro účely vystavení akreditovaného osvědčení)
 • E-mailová adresa
 • Pracovní telefonní číslo
 • Další informace, které jsou dobrovolně poskytnuty v poli Poznámka ve webovém objednávkovém formuláři
 • Historii vašich objednávek
 • Osobní údaje zpracováváme k jednání o uzavření, změně nebo plnění smlouvy pro účely realizace vaší objednávky v souvislosti s pořádáním vzdělávacích akcí.
 • K zasílání marketingových sdělení o produktech a službách na základě udělení souhlasu nebo oprávněného zájmu (v souladu s recitálem č. 47 Nařízení GDPR a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění). Každý subjekt má právo zasílání obchodních sdělení kdykoli odmítnout prostřednictvím odhlašovacího odkazu uvedeného v zápatí každého obchodního sdělení.
 • K plnění zákonných povinností (zákon o účetnictví, zákon o dani z příjmu, obchodní zákoník, občanský zákoník atd.). Údaje se uchovávají po dobu stanovenou příslušnými zákonnými předpisy.
 • K zajištění vzájemné komunikace a pro účely umožňující výkon práv subjektu údajů v souvislosti s ochranou osobních údajů.
 • Pro ochranu oprávněných zájmů správce (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek atd.).
 • Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedených účelů nebo po dobu nezbytnou k zajištění příslušné právní povinnosti či zajištění ochrany práv.

Cookies

Soubory cookies na webové stránce www.vzdelavameskoly.cz slouží zejména k anonymnímu zjišťování statistiky návštěvnosti a zajištění technické funkčnosti stránek. IP adresy nejsou ani monitorovány, ani shromažďovány.

Ukládání osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech v našich IT systémech a jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky. Nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do jiných států.

Práva subjektu údajů

Na základě výše uvedeného Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 máte právo na:

 • přístup ke svým osobním údajům
 • přenositelnost osobních údajů
 • opravu a/nebo doplnění osobních údajů
 • výmaz osobních údajů
 • omezení zpracování svých osobních údajů
 • vznesení námitky a podání stížnosti

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy sarka.kocianova@vzdelavameskoly.cz nebo výše uvedené poštovní adresy.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25. května 2018.