Vzdělávání pro školy i rodiny
Celostátní konference: Řízení mateřské školy jazykem zákonů a vyhlášek

Kdy: pondělí 9. října 2017 od 8 do 17 h (od 7 do 8 h probíhá prezence a ranní coffee break)

Kde: konferenční sál 4* hotelu Artemis, U Sluncové 14, Praha 8

 

ÚVOD

Pozice ředitelky či ředitele mateřské školy klade nemalé nároky na řízení příslušné organizace, a to ve smyslu provozně-organizačním, administrativním, personálním i pedagogickém. Ovšem zhostit se této komplexní role se ctí a ve zdraví bývá ve světle neustálých, mnohdy nejasných, nekoncepčních či nedotažených legislativních změn často velmi náročné. Proto máte-li i vy problém zorientovat se v bludišti zákonů, vyhlášek a dalších souvisejících právních předpisů, pak neváhejte a zavítejte na naši legislativně zaměřenou říjnovou konferenci.

 

PLÁNOVANÝ PROGRAM A LEKTORSKÉ ZAJIŠTĚNÍ

Program konference se zaměří na:

 1. oblast školské legislativy ve světle aktuálních změn;
 2. povinnosti zřizovatele a jeho součinnost s ředitelkou či ředitelem MŠ;
 3. výstupy a zpětnou vazbu z šetření České školní inspekce;
 4. pracovněprávní a personalistickou agendu;
 5. bezpečnostní tematiku, a to zejména z hlediska úrazovosti dětí v MŠ;
 6. a taktéž na poněkud problematickou aplikaci inkluzivní novely v praxi.

Z lektorů přislíbili účast:

 1. JUDr. Karel Voldřich, zkušený právník Advokátní kanceláře Voldřich & Nekvasilová, zaměřující se na oblast občanského, obchodního, pracovního i rodinného práva a v rámci své dlouholeté praxe poskytující pravidelné právní poradenství a služby dvěma desítkám mateřských škol.
 2. Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic.
 3. Bc. Eva Brabcová, školní inspektorka pro oblast předškolního vzdělávání, která se zmíní o nejčastějších problémech, pochybeních a nedostatcích, jež jsou zjišťovány při kontrolní činnosti ČŠI, a zároveň nabídne konkrétní možnosti jejich řešení.
 4. Mgr. Pavel Zeman, školitel a lektor v oblasti řízení a hospodaření škol a školských zařízení, který se této činnosti věnuje již od r. 2002.
 5. PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D., vysokoškolská pedagožka a současně místopředsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, která už od roku 2009 školí problematiku výkladu školské legislativy v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, se zaměří na aplikační problémy v souvislosti s inkluzivní novelou.
 6. Pavel Soukup, odborně způsobilá osoba (OZO) v oblasti prevence rizik, bezpečnostní a požární technik působící od r. 2001 jako poradce pro ředitele v oblasti BOZP a PO, a to se specializací na školská zařízení (zejm. MŠ a ZŠ) v úrazové prevenci.

                                                                            Změna programu vyhrazena

BENEFITY A CENA KONFERENCE

Po absolvování akce obdržíte osvědčení potvrzující vaši účast na celostátní konferenci. Kromě renomovaných odborníků s bohatou praxí, kteří jsou zárukou informačně cenného programu, se můžete těšit na podnětné setkání v příjemné a pohodové atmosféře, skvělý kulinářský zážitek, dárky od partnerů, osobní dárek od pořadatelky konference či závěrečné losování o zajímavé ceny.

Konference se koná v reprezentativním prostředí čtyřhvězdičkového hotelu s celodenním občerstvením zahrnujícím i bohaté obědové čtyřchodové menu, a to za cenu 1990 Kč. Cenu uvádíme bez skrytých poplatků, tj. včetně 21% DPH!