Vzdělávání pro školy i rodiny
Odborný akreditovaný seminář: Bezpečnostní rizika a jejich prevence ve školách a školských zařízeních

Program řeší otázku prevence mimořádných událostí (oblast BOZP, PO, úrazovost) na základě rozboru relevantních právních norem, které je nutné ve školách a školských zařízeních dodržovat. Upozorňuje na rizikové činnosti a aktivity, ale také na konkrétní úkoly a podrobnosti v dodržování preventivních opatření v podmínkách školy (ochrana dětí, žáků, studentů i zaměstnanců; úkoly dohledu; postup pedagogů v případě vyhlášení požárního poplachu a následné evakuace školy nebo invakuace školy…).

Nedílnou součástí programu je seznámení účastníků s právními předpisy pro jednotlivé typy škol a se současnými požadavky na zabezpečení objektů škol proti vniknutí nepovolaných osob a také rozbory konkrétních příkladů z lektorovy bohaté praxe coby odborně způsobilé osoby (OZO).

 

PROGRAM SEMINÁŘE

 

Seminář se koná od 8.30 do 15.30 h (od 8 do 8.30 h probíhá prezence a ranní coffee break).

Dopolední blok: 4 h

 • Povinnosti na úseku prevence rizik a ochrany dětí, žáků a studentů (způsob vyhledávání a identifikace rizik v prostředí školy, odstraňování rizik, snižování rizika úrazu u dětí a zaměstnanců, rozhodnutí o míře přijatelnosti, posouzení rizika, příklady z praxe…)
 • Řízení prevence rizik v prostředí školy (identifikovaná rizika a jejich analýza, pravděpodobnost výskytu rizika, ochranná opatření ke snížení rizika, příklady z praxe…)
 • Přehled právních předpisů BOZP a PO (osnova pro školení pedagogů a zaměstnanců, témata pro školení rodičů, prevence úrazovosti dětí, žáků a studentů)
 • Povinná dokumentace BOZP (roční prověrky BOZP, novinky v dokumentaci v příslušném školním roce, přehled a aktualizace dokumentace)
 • Nácvik evakuace a invakuace (praktické návody)
 • Ochranné prvky objektů a areálů škol a školských zařízení (technické prvky, organizační opatření)

Odpolední blok: 4 h

 • Kontrolní činnost ředitele školy a jeho funkce v prevenci rizik (odpovědnost za organizaci a zaměstnance, četnost a způsob provádění kontrol v praxi)
 • Spolupráce pedagogů a zaměstnanců škol a školských zařízení na tvorbě vnitřních dokumentů BOZP (zpětná vazba, aferentace návrhů a opatření, školní řád)
 • Role zřizovatele při plnění úkolů v prevenci úrazovosti (spolupráce a komunikace se zřizovatelem, řešení aktuálních potřeb a požadavků školy, dotace a jejich využití při snižování úrazovosti v praxi)
 • Spolupráce s rodiči na snižování úrazovosti (komunikace s rodiči, adaptace dítěte za účasti rodiče, využití kontaktů s rodiči k odstraňování rizik v praxi)

 

CÍL SEMINÁŘE

Cílem semináře je seznámení ředitelů a vedoucích pedagogických pracovníků s komplexní problematikou týkající se dodržování pravidel základní bezpečnosti, protipožární ochrany a zabezpečení objektů škol a školských zařízení. Na pozadí platné legislativy v dané oblasti budou účastníkům rovněž předány praktické poznatky a doporučení, pokud jde o zajištění přístupnosti škol ve světle současné ožehavé problematiky možných teroristických útoků a dalších mimořádných událostí.

 

BLIŽŠÍ INFORMACE O LEKTOROVI

Pavel Soukup

 • absolvent Střední průmyslové školy chemické v Praze
 • 1976–1979: výzkumný pracovník v ČKD Polovodiče
 • 1979–1984: laborant v Ústavu molekulární genetiky Československé akademie věd (zajišťování provozu biochemické laboratoře základního a aplikovaného výzkumu)
 • 1985–1987: bezpečnostní a požární technik u Obvodního podniku služeb Praha 4 (zajišťování plnění úkolů BOZP a PO, tvorba dokumentace a vnitropodnikových směrnic, kontrolní činnost na pracovištích podniku, řešení úrazů)
 • 1988: bezpečnostní a požární technik v Národním muzeu Praha (zajišťování plnění úkolů BOZP a PO, tvorba dokumentace a vnitropodnikových směrnic, kontrolní činnost na pracovištích podniku, řešení úrazů)
 • 1989–1992: bezpečnostní a požární technik v PKOJF – Výstaviště Praha 7 (zajišťování plnění úkolů BOZP a PO, tvorba dokumentace a vnitropodnikových směrnic, kontrolní činnost na pracovištích podniku, řešení úrazů)
 • 1993–1995: OSVČ jako bezpečnostní a požární technik
 • 1996–2000: ředitel Kulturního centra Novodvorská, Praha 4 (vedení a řízení příspěvkové organizace)
 • od r. 2001 dosud: OSVČ
  • bezpečnostní a požární technik (zajišťování plnění úkolů BOZP a PO pro organizace po celé ČR, tvorba dokumentace a vnitropodnikových směrnic, kontrolní činnost na pracovištích, řešení úrazů)
  • školení se specializací na školská zařízení
  • lektor v rámci DVPP (spolupráce s NIDV)
  • poradce v řešení školních a pracovních úrazů, zpracování odborných posudků pro soudní řízení

 

MÍSTO KONÁNÍ

Seminář se uskuteční v prostorné a kvalitně vybavené aule ZŠ pro zrakově postižené na náměstí Míru 19 v Praze 2, která disponuje samostatným WC, šatnou, obslužným pultem, nápojovým automatem a odpovídajícím technickým zázemím.

 

CENA A BENEFITY SEMINÁŘE

Cena za celodenní seminář o 8 vyučovacích hodinách činí 1750 Kč. Cena je konečná, nepodléhá DPH. V ceně semináře je zahrnuto celodenní rautové občerstvení (ve slané i sladké variantě) včetně pitného režimu, které bude založeno přímo v prostorách auly. Při prezenci obdrží každý účastník desky s vytištěnými podkladovými materiály a psací potřeby a do dvou dnů od data konání akce pak osvědčení potvrzující absolvování tohoto odborného akreditovaného semináře.

Bonus: Kromě osvědčení o absolvování programu s akreditací MŠMT získá každý účastník od lektora osvědčení o školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO dle zákona, které je platné tři roky.

Při přihlášení dvou a více účastníků z jedné organizace platí zvýhodněná cena 1500 Kč za osobu. 

NA SEMINÁŘ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT ZDE!