Vzdělávání pro školy i rodiny
Interaktivní seminář s akreditací MŠMT: Efektivní využití paměťových technik a koncentračních cvičení ve výuce

 

Akreditovaný seminář č. j. MSMT-13267/2017-1-659

Kdy: středa 14. listopadu 2018 od 7.30 do 15.00 h (od 7.30 do 8 h probíhá prezence a ranní coffee break)

Kde: aula ZŠ pro žáky s poruchami zraku, nám. Míru 19, Praha 2

Lektorka: Mgr. Šárka Kociánová

 

Seznámení s geniálně jednoduchými a zároveň nesmírně efektivními mnemotechnikami, jejichž původ sahá až do antických hlubin, pomůže pedagogům oživit vzdělávací proces a předávat poznatky neotřelým a zábavným způsobem. Žákům a studentům pak ve výuce i při domácí přípravě na školu odbourá dlouhé hodiny náročného memorování a nezáživného opakování, a ušetří jim tudíž nebývalé množství času. Nejdůležitější však je to, že efektivní práce s paměťovými technikami a koncentračními cvičeními zábavným způsobem zajistí trvalé uložení nabytých znalostí v dlouhodobé paměti

 

PROGRAM SEMINÁŘE 

Dopolední blok: 4 h

 • Tajemství mozku, jeho funkce a možnosti (neurony, otázka neurogeneze a synaptogeneze; hippocampus, corpus callosum; hemisféry…)
 • Základní druhy a principy paměti
 • Síla představivosti (vizualizace) a asociace (zapojení klíčových „hráčů“: přehánění, absurdity, humoru, vtipu, smyslů, barev, rytmu i pozitivního myšlení)
 • Seznámení s účinnými mnemotechnikami + praktická práce s nimi:
  • akrosticha a akronyma
  • metoda příběhu (legenda; storyline; práce s číselnými řadami)
  • metoda klíčového slova

 

 Odpolední blok: 4 h

 • Háčkové systémy: číslo–tvar a číslo–rým
 • Využití a principy tvorby myšlenkových map
 • Metoda loci (+ body systém) – metoda využívaná již řečníky ve starověkém Řecku, známá rovněž jako paměťový palác či metoda tras = mnemotechnický systém sloužící k zapamatování si většího množství pojmů pomocí jejich vybavování na určitém místě
 • Výživa a pohyb pro mozek – jak správnou životosprávou (životním stylem) pečovat o mozek, rozvíjet paměť, kognitivní dovednosti a budovat rezervní mozkovou kapacitu.

V průběhu celého dne budou zařazovány ukázky jednoduchých cvičení či aktivit na podporu kognitivních funkcí a paměti (nízké nároky na prostor, cviky lze provádět např. i ve třídě či v lavici):

 • uvolňovací, relaxační cvičení vedoucí ke zklidnění a odstranění napětí s prvky jógy (vhodná zejména pro trémisty a úzkostné typy); 
 • cvičení podporující koncentraci a pozornost vč. pracovních listů (vhodná nejen pro jedince s ADD či ADHD); 
 • náměty na aktivizaci obou mozkových hemisfér
 • metoda Brain Gym (jde o registrovanou metodu v oblasti edukativní kineziologie, jejímiž autory jsou Paul a Gail Dennisonovi; využívá se například ve fitcentrech v Americe, pomáhá „protáhnout“ nejen tělo, ale i mysl, zejména pak propojit a naučit spolupracovat obě mozkové hemisféry); 
 • metoda Body2Brain (autorka Claudia Cross-Müller, lékařka v oboru neurologie, psychiatrie a psychoterapie); 
 • cvičební metoda MUDr. Věry Kleplové (zaměřená na rozvoj pozornosti, koncentrace, koordinace a paměti, přispívající k rozvoji grafomotoriky, smyslového vnímání a příznivě ovlivňující též ADHD syndrom).

CÍL AKREDITOVANÉHO SEMINÁŘE

Interaktivně vedený seminář seznámí účastníky se silou vizualizace (představivosti) a asociace, účinky návodných a vtipných příběhů, slovních hříček či paměťových filmů, s využitím myšlenkových map, ale také jednoduchých cvičení na podporu koncentrace a pozornosti či probuzení nedominantní hemisféry, díky nimž lze pokořit zdánlivě nedostižné mety, probudit chuť do učení a osvojování si nových poznatků, přispět k rozvoji kognitivních schopností, budování rezervní mozkové kapacity a v neposlední řadě i zdravého sebevědomí.

 

REFERENCE ÚČASTNÍKŮ 

"Skvěle zpracované téma, srozumitelné, osobní prožitek. Mnoho nových poznatků."

"Perfektní vyjadřovací schopnosti, perfektní atmosféra."

"Srozumitelný, chytlavý, zajímavý projev, krásná energie:-)."

"Velmi inspirativní akce, přednášející je odbornicí, podáno srozumitelně. Jsem velmi spokojen."

"Velmi příjemně a poutavě vedený seminář, žádné suchopárné záležitosti ani nuda."

"Fundovanost lektorky, příjemné vystupování, materiály i starostlivost a péče o účastníky. Vynikající slovní prezentace, krásná čeština. Víc takových skvělých seminářů."

 

BLIŽŠÍ INFORMACE O LEKTORCE

Mgr. Šárka Kociánová

 • Absolventka Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze (pedagogika a psychologie – nediplomní obor; SZZK v r. 1994) a bohemistika (diplomní obor – SZZK v r. 1995).
 • V současné době je doktorandkou na katedře českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a její práce se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ s využitím interaktivní práce s textem a uplatněním mnemotechnik. 
 • Po dobu 26 let (od r. 1992) se věnuje redakční, publicistické a produkční činnosti. V oblasti knižní, filmové i časopisecké produkce spolupracovala s řadou nakladatelských a vydavatelských domů.
 • V letech 1999–2001 pracovala jako učitelka českého, anglického a německého jazyka, psychologie a občanské nauky na středním odborném učilišti.
 • Dva roky (2005–2007) působila jako moderátorka rozhlasové stanice Classic FM a v letech 2008–2012 se věnovala lektorské a poradenské činnosti v oblasti výživy.
 • Po dobu pěti let (2011–2016) působila v české pobočce německého holdingu jako šéfredaktorka a produktová manažerka portfolia školských produktů a posléze též jako šéfka produktového a vzdělávacího oddělení.
 • Od září 2016 se v rámci vlastního projektu Vzdělávání pro školy i rodiny zaměřuje na pořádání vzdělávacích akcí pro pedagogy a rodiče a zároveň na lektorskou činnost v oblasti předčtenářské a čtenářské gramotnosti, výživy a trénování paměti.
 • V lednu 2017 se po absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MPSV stala certifikovanou trenérkou paměti I. stupně, členkou České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging (ČSTPMJ) a v dané oblasti se dále vzdělává v rámci interního kreditního systému ČSTPMJ.

 

MÍSTO KONÁNÍ

Seminář se uskuteční v prostorné a kvalitně vybavené aule ZŠ pro žáky s poruchami zraku na nám. Míru 19, Praha 2, která disponuje samostatným WC, šatnou, obslužným pultem, nápojovým automatem a odpovídajícím technickým zázemím.

CENA A BENEFITY SEMINÁŘE 

Cena za celodenní seminář o 8 vyučovacích hodinách činí 1750 Kč. Cena je konečná, tj. nepodléhá DPH. V ceně semináře je zahrnuto celodenní bohaté rautové občerstvení, které bude založeno přímo v prostorách auly. Při prezenci obdrží každý účastník desky s pracovními listy a psacími potřebami a do dvou dnů od data konání akce pak osvědčení potvrzující absolvování tohoto odborného semináře s akreditací MŠMT. 

Při přihlášení dvou a více účastníků z jedné organizace platí zvýhodněná cena 1500 Kč za osobu. 

NA SEMINÁŘ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT ZDE!